Realizacje

BUDOWA TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ WRAZ Z ZASILANIEM I PODSTACJĄ „PORĘBA” ORAZ PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA ULICACH: JANA PAWŁA II (OD ARMII KRAJOWEJ DO GRANITOWEJ), ARMII KRAJOWEJ (OD JANA PAWŁA II DO ORKANA) I GRANITOWEJ W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU ZINTEGROWANY SYSTEM MIEJSKIEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO W LUBLINIE

Inwestor: Gmina Lublin reprezentowana przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Wykonawca: ZUE S.A.

Termin realizacji: 22.02.2013 - 15.12.2014

Wartość kontraktu: 6 843 188,57 PLN

Charakterystyka kontraktu:

Sieć trakcyjna:

 • wykonanie słupów trakcyjno-oświetleniowych na fundamentach – 66 szt.
 • montaż wysięgników trakcyjnych – 91 kpl.
 • instalacja i oprzewodowania zwrotnic elektrycznych oraz zjazdów – 4 kpl.
 • powieszenie drutu jezdnego Djp 100 mm2 – 3,9 km
 • montaż izolatorów sekcyjnych wraz z odłącznikami i napędami – 6kpl.
 • ułożenie kabla zasilającego 1x400 mm2 – 7,6 km
 • wykonanie punktów zasilających wraz z odłącznikami i napędami – 8 kpl.

Podstacja trakcyjna:

 • wykonanie budynku podstacji wraz z dojazdem,
 • rozdzielnica średniego napięcia 15 kV (5-polowa)
 • rozdzielnica prądu stałego 660 V (6-polowa)
 • zespół prostownikowy – 1 szt
 • rozdzielnica potrzeb własnych AC i DC,
 • siłownia 230 V, 
 • instalacje: uziemiająca, elektryczna, teletechniczna, alarmowa, sygnalizacji pożaru i wentylacji mechanicznej

Oświetlenie:

 • wykonanie 66 kpl. punktów oświetleniowych na wysięgnikach – 66 kpl.
 • ułożenie w rurach osłonowych kabla zasilającego YKY 5x25 mm2 – 2,2 km
 

Realizacja: Agencja WMC