Realizacje

BUDOWA TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ I ZASILANIA, ORAZ PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA ULICACH: JANA PAWŁA II (OD ARMII KRAJOWEJ DO NADBYSTRZYCKIEJ), KROCHMALNEJ (OD NADBYSTRZYCKIEJ DO MŁYŃSKIEJ), MŁYŃSKIEJ (OD KROCHMALNEJ DO DWORCOWEJ) ORAZ NA SKRZYŻOWANIACH MŁYŃSKA – KROCHMALNA – GAZOWA I MŁYŃSKA – DWORCOWA W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU ZINTEGROWANY SYSTEM MIEJSKIEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO W LUBLINIE

Inwestor: Gmina Lublin reprezentowana przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Wykonawca: ZUE S.A.

Termin realizacji: 08.01.2013 - 15.12.2014

Wartość kontraktu: 12 361 795,51 PLN

Realizacja: Agencja WMC