Realizacje

ROZBUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ KST ETAP II B WRAZ Z UKŁADEM DROGOWYM (UL. LIPSKA - UL. WIELICKA) W KRAKOWIE

Inwestor: Mota Engil Central Europe S.A.

Wykonawca: ZUE S.A.

Termin realizacji: 12.02.2014 - 15.08.2015

Wartość kontraktu: 32 779 500,00 PLN

Galeria:

Cele kontraktu:

Celem przedsięwzięcia była przebudowa istniejącego odcinka torowiska w ul. Wielickiej oraz w
ul. Lipskiej/Kuklińskiego wraz z budową nowej linii (łącznika) pomiędzy ul. Wielicką a ul. Lipską, prowadzonej po pięciu obiektach mostowych (mury oporowe, wiadukt, estakada)

 

Realizacja: Agencja WMC