Realizacje

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ NR 4 - CENTRALNA MAGISTRALA KOLEJOWA MODERNIZACJA SIECI TRAKCYJNEJ NA SZLAKU OLSZAMOWICE-WŁOSZCZOWA PŁN. W TORZE NR 1 I 2 LINII KOLEJOWEJ NR 4 (CMK) GRODZISK MAZOWIECKI – ZAWIERCIE

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wykonawca: ZUE S.A.

Termin realizacji: 04.03.2011 - 10.12.2011

Wartość kontraktu: 39 790 860,29 PLN

Galeria:

Cel kontraktu:

Celem realizacji była modernizacja sieci trakcyjnej linii kolejowej nr 4 (CMK) Grodzisk Mazowiecki-Zawiercie na szlaku Olszamowice–Włoszczowa Płn. od km 125,148 do km 139,100 w torze nr 1 przystosowanej do prędkości Vmax=200km/h w systemie zasilania 3kV DC, a w przyszłości wywieszenie sieci w systemie zasilania 2x25kV AC przystosowanej do prędkości Vmax=350km/h.

 

Realizacja: Agencja WMC