Realizacje

PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ NA LINII NR 61 ODCINEK KONIECPOL - TURÓW W RAMACH ZADANIA "REWITALIZACJA TORU NR 1 LINII KOLEJOWEJ NR 61

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Wykonawca: ZUE S.A.

Termin realizacji: 06.08.2012 - 28.03.2013

Wartość kontraktu: 21 586 500,00 PLN

Galeria:

Cel kontraktu:

Celem realizacji była kompleksowa przebudowa elektroenergetyki kolejowej linii kolejowej nr 61 Kielce – Fosowskie, na odcinku od km 69,350 do km 94,262 w torze nr 1 oraz przebudowa sieci trakcyjnej nad przejściami rozjazdowymi w stacji Koniecpol i Julianka. 

Obejmuje kompleksową przebudowę sieci trakcyjnej od km 69,350 do km 94,262 w torze nr 1 oraz nad przejściami rozjazdowymi w stacji Koniecpol, a także związaną z tym przebudowę zasilaczy i odłączników sieci trakcyjnej (przeniesienie wynikające ze zmiany miejsca posadowienia słupów trakcyjnych) oraz przebudowę linii 15 kV zasilania potrzeb nietrakcyjnych w wykonaniu na wspólnych konstrukcjach sieci trakcyjnej. Do zelektryfikowania sieci trakcyjnej zaprojektowano fundamenty palowe wg kart katalogowych 1492, 1493 , 1495 i 1497oraz fundamenty prefabrykowane 1461. Jako konstrukcje wsporcze zaprojektowano słupy wg kart katalogowych 1611, 3114 oraz odciągi sieci trakcyjnej 1580, 1560 przystosowane do cynkowania ogniowego typu E-3 i dwukrotnie malowane farbą o kolorze szarym. Od km 69,350 do km 94,262 zaprojektowano sieć trakcyjną typu YwsC120-2C, a nad przejściami rozjazdowymi sieć trakcyjną typu C95-C. system ochrony ziemnozwarciowej i przeciwporażeniowej z uszynieniami grupowymi w układzie otwartym na długości przebudowywanych sekcji sieci trakcyjnej. Uszynienie zaprojektowano z liny stalowo – aluminiowej AFL6 1x120 mm2 oraz kabla YAKY 1x120 mm2.. Dodatkowo przy konstrukcjach wsporczych nie objętych uszynieniem grupowym („nienależących” do toru nr 1) zaprojektowano uszynienia indywidulane 865-1 oraz
865-2.System elektroenergetyki nietrakcyjnej LPN 15kV zaprojektowano na wspólnych nowych konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej na długości przebudowywanych konstrukcji wsporczych.

 

Realizacja: Agencja WMC