Realizacje

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE MODERNIZACJI LINII KOLEJOWEJ WARSZAWA - ŁÓDŹ, ETAP II, ODCINEK WARSZAWA ZACHODNIA - SKIERNIEWICE W RAMACH PROJEKTU POLIŚ 7.1-24.1 "MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ WARSZAWA - ŁÓDŹ, ETAP II, LOT A – ODCINEK WARSZAWA ZACHODNIA - MIEDNIEWICE (SKIERNIEWICE)”

Inwestor: Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o.

Wykonawca: ZUE S.A.

Termin realizacji: 04.03.2014 - 27.11.2015

Wartość kontraktu: 88 809 396,23 PLN

Galeria:

Cel kontraktu:

Celem kontraktu było przystosowanie układu torowego stacji Grodzisk Mazowiecki do prowadzenia ruchu pociągów z prędkością V=160km/h po torach głównych zasadniczych Nr 1 i 2 linii Nr 1 oraz z prędkością V=120km/h po torach głównych zasadniczych Nr 3 i 4 linii Nr 447.

Realizacja: Agencja WMC