Realizacje

PRZEBUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ NA ODCINKU RONDO MOGILSKIE – AL. JANA PAWŁA II – PLAC CENTRALNY WRAZ Z SYSTEMEM STEROWANIA RUCHEM W KRAKOWIE

Inwestor: BUDIMEX S.A. Oddział Budownictwa Komunikacyjnego Południe

Wykonawca: ZUE S.A.

Termin realizacji: 01.03.2014 - 01.06.2015

Wartość kontraktu: 12 281 316,26 PLN

Galeria:

Realizacja: Agencja WMC