Realizacje

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PROJEKTU »POLEPSZENIE JAKOŚCI USŁUG PRZEWOZOWYCH POPRZEZ POPRAWĘ STANU TECHNICZNEGO LINII KOLEJOWYCH NR 1, 133, 160, 186 NA ODCINKU ZAWIERCIE - DĄBROWA GÓRNICZA ZĄBKOWICE - JAWORZNO SZCZAKOWA«. UMOWA 90/112/0006/13/Z/I

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wykonawca: ZUE S.A.

Termin realizacji: 25.03.2013 - 12.07.2015

Wartość kontraktu: 439 291 381,95 PLN

Galeria:

Cel kontraktu:

Celem przedsięwzięcia było przywrócenie prędkości rozkładowej V=120 km/h dla pociągów pasażerskich i V=100 km/h dla pociągów towarowych na liniach nr 1 i 133 i prędkości konstrukcyjnej V=100 km/h dla linii nr 160 i V=80 km/h dla linii nr 186 oraz utrzymanie obecnych nacisków na oś wynoszących 221 kN dla linii nr 1, 133, 186 i 206 kN dla linii 160. Wyremontowany tor nr 1 i 2 linii 1 oddano do eksploatacji przed dniem 14.12.2014 r., co pozwoliło na ujęcie przebiegów pociągów Pendolino na przedmiotowym odcinku w opracowywanym rozkładzie jazdy na rok 2015

 

Realizacja: Agencja WMC