Realizacje

REWITALIZACJA TORU NR 2 LINII KOLEJOWEJ NR 61 KIELCE –FOSOWSKIE NA ODCINKU KONIECPOL – CZĘSTOCHOWA STRADOM” W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „REWITALIZACJA LINII KOLEJOWEJ NR 61 I 572 NA ODCINKU WŁOSZCZOWA PÓŁNOC- CZĘSTOCHOWA STRADOM

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wykonawca: ZUE S.A.

Termin realizacji: 10.12.2013 - 17.06.2015

Wartość kontraktu: 43 880 619,00 PLN

Galeria:

Cel kontraktu:

Inwestycja jest jednym z kluczowych projektów rewitalizacyjnych realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obejmujących kompleksowy remont linii kolejowych o łącznej długości około 150 km.
Odcinek Koniecpol - Częstochowa Stradom jest częścią twz. "Protezy Koniecpolskiej", umozliwiającej szybkie połączenie kolejowe Warszawy z Wrocławiem przez Częstochowę. Celem przedsięwzięcia było przywrócenie parametrów techniczno - eksploatacyjnych infrastruktury kolejowej oraz prędkości rozkładowej 120 km/h, podniesienie standardów podróży i bezpieczeństwa pasażerów. Czas przejazdu na odcinku Koniecpol – Częstochowa Stradom uległ skróceniu o około 25 minut, co zwiększyło przepustowość linii, w zwiazku z czym z wyremontowanych torów mogą również korzystać pociągi regionalne. Od 14 grudnia 2014 roku na tej trasie kursują pociągi Pendolino (Express InterCity Premium).

 

Realizacja: Agencja WMC