Realizacje

KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA SIECI TRAKCYJNEJ W TORZE NR 2 NA ODCINKU KONIECPOL TURÓW LINII KOLEJOWEJ NR 61 KIELCE - FOSOWSKIE W RAMACH REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. REWITALIZACJA LINII KOLEJOWEJ NR 61 I 572 NA ODCINKU WŁOSZCZOWA PÓŁNOC - CZĘSTOCHOWA STRADOM

Inwestor: CTL Service Sp. z.o.o

Wykonawca: ZUE S.A.

Termin realizacji: 29.11.2013 - 28.11.2014

Wartość kontraktu: 24 280 200,00 PLN

Galeria:

Cel kontraktu:

Celem realizacji była poprawa stanu bezpieczeństwa przy jednoczesnym zachowaniu optymalnej przepustowości szlaku poprzez przywrócenie pierwotnych parametrów techniczno - eksploatacyjnych na rewitalizowanej linii kolejowej nr 61 w związku z planowanym prowadzeniem ruchu pociągów klasy IC Premium.

 

Realizacja: Agencja WMC