Realizacje

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E30 NA ODCINKU WĘGLINIEC – BIELAWA DOLNA W RAMACH PROJEKTU ISPA NR 2001/PL/16/P/PT/016

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wykonawca: Konsorcjum – PRK Kraków SA – Lider

Termin realizacji: 10.05.2005 - 14.12.2007

Wartość kontraktu: 20 022 176,99 PLN

Galeria:

Cel kontraktu:

Celem przedsięwzięcia była poprawa bezpieczeństwa oraz dostosowanie linii E-30 do standardów technicznych pozwalających na jazdę z prędkością 160 km/h dla pociągów pasażerskich i 120 km/h dla pociągów towarowych.

Inwestycja otrzymała Dyplom Uznania w Konkursie Budowa Roku 2007

 

Realizacja: Agencja WMC