Realizacje

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E30 NA ODCINKU OPOLE – WROCŁAW – LEGNICA. PRZEBUDOWA STACJI OŁAWA

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wykonawca: Konsorcjum – PRK Kraków SA – Partner

Termin realizacji: 26.04.2007 - 31.12.2008

Wartość kontraktu: 14 956 102,00 PLN

Galeria:

Cel kontraktu:

Celem przedsięwzięcia była poprawa bezpieczeństwa oraz dostosowanie linii E30 do standardów technicznych pozwalających na jazdę z prędkością 160 km/h dla pociągów pasażerskich i 120 km/h dla pociągów towarowych.

Realizacja: Agencja WMC