Realizacje

WYMIANA NAWIERZCHNI KOLEJOWEJ I WZMOCNIENIE GÓRNYCH WARSTW PODTORZA NA SZLAKU PSARY – GÓRA WŁODOWSKA W TORZE NR 1 W KM 170,850 – 181,500 – REALIZOWANYCH W RAMACH ZADANIA PN.: „MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ NR 4 – E65 ODC. GRODZISK MAZOWIECKI – ZAWIERCIE”

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wykonawca: PR Kraków SA

Termin realizacji: 12.09.2008 - 30.09.2009

Wartość kontraktu: 23 088 430,63 PLN

Galeria:

Cel kontraktu:

• Celem przedsięwzięcia była budowa odcinka testowego podtorza i nawierzchni do przeprowadzenia badań dla dostosowania standardów technicznych linii CMK do prędkości V = 300/350 km/h i dopuszczalnych nacisków 250 kN/oś dla założeń projektowych i wykonawczych.

Rekory prędkości na zmodernizowanym odcinku:

2009

Z 27 na 28 maja 2009 roku, na tym samym odcinku lokomotywa Husarz EU44 (Siemens Euro Sprinter ES64U4) osiągnęła prędkość 235 km/h ustanawiając polski rekord prędkości dla składu prowadzonego przez lokomotywę.

2013

19 lutego 2013 roku na tym odcinku czteroczłonowy elektryczny zespół trakcyjny Newag Impuls 31WE-001 jako pierwszy polski pociąg przekroczył prędkość 200 km/h uznawaną (w regularnej eksploatacji na liniach zmodernizowanych) przez UIC za barierę Kolei Dużych Prędkości, rozpędzając się do 211,6 km/h

24 listopada 2013 roku na wybudowanym odcinku ED250-001 Pendolino pobiło polski rekord prędkości uzyskując 293 km/h i ustanawiając rekord prędkości pojazdu szynowego na torach Europy Wschodniej.

2015

29 sierpnia 2015 roku na tym odcinku pięcioczłonowy elektryczny zespół trakcyjny Newag Impuls 45WE-002 pobił rekord prędkości dla pociągu całkowicie polskiej produkcji rozpędzając się do 226 km/h. 

Realizacja: Agencja WMC