Realizacje

MODERNIZACJA UKŁADU TOROWEGO DLA PROWADZENIA RUCHU POCIĄGÓW PASAŻERSKICH W CIĄGU LINII KOLEJOWEJ NR 19 WARSZAWA GŁÓWNA TOWAROWA – JÓZEFINÓW, NR 507 WARSZAWA GŁÓWNA TOWAROWA – WARSZAWA GOŁĄBKI, NR 509 WARSZAWA GŁÓWNA TOWAROWA – WARSZAWA GDAŃSKA

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wykonawca: Konsorcjum – PRK Kraków SA – Partner

Termin realizacji: 15.10.2008 - 31.12.2009

Wartość kontraktu: 146 320 373,88 PLN

Galeria:

Cel kontraktu:

Celem przedsięwzięcia była modernizacja linii Nr 19, 507 i 509 z dostosowaniem ich do standardów technicznych pozwalających na prowadzenie ruchu pociągów pasażerskich z prędkością 80 km/h.

Realizacja: Agencja WMC