Realizacje

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W OBSZARZE LCS NASIELSK: LOT A – KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA STACJI LEGIONOWO, NOWY DWÓR MAZOWIECKI, MODLIN W RAMACH PROJEKTU „MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E65, ODCINEK WARSZAWA – GDYNIA, ETAP II” W POLSCE, PROJEKT NR 2005/PL/16/C/PT/001

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wykonawca: Konsorcjum – PRK Kraków SA – Partner

Termin realizacji: 30.06.2008 - 30.06.2010

Wartość kontraktu: 123 362 757,52 PLN

Galeria:

Cel kontraktu:

Celem przedsięwzięcia była modernizacja trzech stacji kolejowych na linii kolejowej E65 z dostosowaniem jej do standardów technicznych pozwalających na jazdę z prędkością 160 km/h dla pociągów pasażerskich i 120 km/h dla pociągów towarowych.

 

Realizacja: Agencja WMC