Realizacje

ODBUDOWA I MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E30 I CE30 NA ODCINKU LEGNICA – WROCŁAW – OPOLE, SZLAK ŚRODA ŚLĄSKA – MALCZYCE TOR NR 1 I 2 WRAZ ZE STACJĄ MALCZYCE

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wykonawca: Konsorcjum – PRK Kraków SA – Partner

Termin realizacji: 06.03.2009 - 30.06.2011

Wartość kontraktu: 208 982 075,84 PLN

Galeria:

Cel kontraktu:

Celem przedsięwzięcia była poprawa bezpieczeństwa oraz dostosowanie linii E30 do standardów technicznych pozwalających na jazdę z prędkością 160 km/h dla pociągów pasażerskich i 120 km/h dla pociągów towarowych.

 

Realizacja: Agencja WMC