Realizacje

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MODERNIZACJI LINII KOLEJOWEJ NR 8. ETAP I: ODC. WARSZAWA ZACHODNIA – WARSZAWA OKĘCIE I BUDOWA ŁĄCZNICY WARSZAWA SŁUŻEWIEC – LOTNISKO OKĘCIE. FAZA 3: ROBOTY BUDOWLANE NA ŁĄCZNICY (PROJEKT NR POIIŚ 7.1-18)

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wykonawca: Konsorcjum – ZUE S.A. – Partner

Termin realizacji: 27.10.2009 - 23.07.2012

Wartość kontraktu: 61 228 938,31 PLN

Galeria:

Realizacja: Agencja WMC