Realizacje

PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY STACJI KATOWICE W OBRĘBIE PERONU 2, 3, 4 W RAMACH PROGRAMU INWESTYCYJNEGO: „MODERNIZACJA UKŁADU TOROWEGO NA LINIACH NR 1, 137, 139 I INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ DO OBSŁUGI PODRÓŻNYCH W OBRĘBIE STACJI KATOWICE OSOBOWA”

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wykonawca: PRK Kraków SA

Termin realizacji: 22.08.2011 - 31.08.2013

Wartość kontraktu: 67 847 224,62 PLN

Galeria:

Cel kontraktu:

Projekt był realizowany w centrum Katowic, stolicy województwa śląskiego, głównym ośrodku Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Inwestycja wykonywana przez PRK Kraków SA stanowiła ważną część potężnego projektu obejmującego przebudowę Dworca Kolejowego PKP wraz z halą nowego dworca, podziemnym dworcem komunikacji miejskiej, Galerią Katowicką i podziemnym parkingiem na 1200 samochodów. Skala projektu uczyniła modernizację dworca jedną z większych tego typu inwestycji prowadzonych w Europie Centralnej. Jego realizacja w ciągu kilku lat całkowicie zmieniła oblicze centrum Katowic i życie jego mieszkańców. Katowicki dworzec należy do największych w Polsce. Codziennie przejeżdża przez niego ok. 400 pociągów, a rocznie przewija się ok. 9 mln ludzi.
Celem modernizacji infrastruktury dworca była poprawa bezpieczeństwa podróżnych oraz usprawnienie obsługi komunikacyjnej na stacji. W wyniku prowadzonych prac stacja Katowice stała się czwartą w Polsce tak dużą stacją z całkowicie zakrytą halą peronową. Panele nowoczesnego i funkcjonalnego zadaszenia umieszczone na wysokiej konstrukcji zapewniają ochronę pasażerów przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i jednocześnie gwarantują dostęp światła przez przezroczyste elementy wykonane z poliwęglanu.

 

Realizacja: Agencja WMC