Realizacje

PRZEBUDOWA BOCZNICY KOLEJOWEJ ORAZ WEWNĘTRZNYCH DRÓG DOJAZDOWYCH W ELEKTROWNI „RYBNIK” S.A. WRAZ Z PRZYNALEŻNĄ INFRASTRUKTURĄ

Inwestor: EDF POLSKA S.A.

Wykonawca: PRK Kraków SA

Termin realizacji: 27.01.2012 - 30.09.2013

Wartość kontraktu: 114 313 609,29 PLN

Galeria:

Cel kontraktu:

Nadrzędnym celem inwestycji była budowa nowej bocznicy kolejowej, której umiejscowienie umożliwia przyszłą budowę bloku – bocznica została przesunięta maksymalnie w stronę jeziora (została oddzielona od jeziora pasem lasu o szerokości ok 30 m). Aby zrealizować to zadanie należało wybudować całą infrastrukturę towarzyszącą bocznicy oraz przebudować lub przełożyć elementy infrastruktury, które kolidowały z przyszłą budową bloku.
W ramach realizacji inwestycji została rozebrana istniejąca bocznica kolejowa o łącznej długości 4,415 km, służąca do obsługi elektrowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (nastawnia, słupy oświetleniowe i trakcyjne, przejazd drogowo-torowy) oraz stara estakada sprężonego powietrza.

 

Realizacja: Agencja WMC