Realizacje

MODERNIZACJA STACJI TUNEL NA LINII KOLEJOWEJ NR 8 WARSZAWA ZACHODNIA – KRAKÓW GŁÓWNY OSOBOWY

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wykonawca: PRK Kraków SA

Termin realizacji: 08.01.2013 - 13.12.2013

Wartość kontraktu: 51 603 408,20 PLN

Galeria:

Cel kontraktu:

Stacja Tunel wraz z znajdującym się w pobliżu tunelem powstała w 1882 roku, była kilkukrotnie niszczona podczas I i II wojny światowej. Dzisiaj linia kolejowa nr 8 na odcinku Kozłów – Kraków Główny Osobowy i położona na niej stacja Tunel, wspólnie z linią nr 64 na odcinku Kozłów – Psary i linią CMK, stanowi istotne połączenie transportowe największej aglomeracji warszawskiej z małopolską liczącą ok. 1,5 mln mieszkańców. Natomiast sama linia nr 8 łączy z Krakowem m.in. Kielce i Radom. Stacja Tunel pełni również rolę stacji węzłowej gdyż na niej ma swój początek linia nr 62, na której realizowane są połączenia pasażerskie do Katowic, oraz ruch towarowy do GOP. Celem projektu finansowanego z budżetu państwa była modernizacja infrastruktury kolejowej na stacji Tunel Linia kolejowa na odcinku Warszawa – Kraków przez CMK wchodzi w skład sieci Transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Przebudowa stacji znacząco podwyższyła standardy bezpieczeństwa i przyczyniła się do ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko. Głównym celem modernizacji stacji było wykonanie przebudowy układu torowego stacji wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz głowic rozjazdowych i systemu odwodnienia tak, aby zasadniczym kierunkiem jazdy był ciąg linii nr 8 (jazda na prosto, kierunek Warszawa - Kraków). W stanie istniejącym pociągi takiej relacji są zmuszone do zwalniania na długości całej południowej głowicy rozjazdowej do 40 km/h. Po przebudowie poprawiło się bezpieczeństwo ruchu pociągów oraz komfort jazdy, zmniejszyła się emisja hałasu, kosztów eksploatacji i wpływ kolei na środowisko znacząco poprawiając jej wizerunek. Prędkość przejazdu pociągów przez stację na poziomie 90/100 km/h bez ograniczeń prędkości usprawniła komunikację kolejową na tym odcinku linii nr 8, nie pogarszając komunikacji na linii nr 62 gdzie obowiązuje prędkość 60 km/h.

W wyniku modernizacji układ torowy stacji Tunel stanowią tory zasadnicze nr 1 i nr 2, oraz główny dodatkowy nr 4. Kierunek Warszawa Zachodnia – Kraków Główny Osobowy (linia kolejowa nr 8) został dostosowany do prędkości projektowej V=90/110 km/h, a kierunek Tunel – Sosnowiec (linia kolejowa nr 62) do prędkości V=60 km/h. Ułożona nawierzchnia zdolna jest do przenoszenia obciążeń 221 kN/oś.

 

Realizacja: Agencja WMC