Realizacje

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E65/CE65 NA ODCINKU WARSZAWA – GDYNIA – OBSZAR LCS DZIAŁDOWO W RAMACH PROJEKTU POIIŚ 7.1-41

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wykonawca: Konsorcjum – PRK Kraków SA – Partner

Termin realizacji: 10.06.2010 - 24.10.2013

Wartość kontraktu: 952 971 169,50 PLN

Galeria:

Cel kontraktu:

Celem przedsięwzięcia była poprawa bezpieczeństwa oraz dostosowanie linii E-65 do standardów technicznych pozwalających na jazdę z prędkością 160 km/h dla pociągów pasażerskich, 200 km/h dla pociągów z pudłem wychylnym i 120 km/h dla pociągów towarowych i nacisku 221 kN, a w zakresie sieci trakcyjnej do prędkości 200/250 km/h.

Realizacja: Agencja WMC