Realizacje

BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ NA CHEŁM W GDAŃSKU, NA ODCINKU OD UL. 3-GO MAJA DO PROJEKTOWANEJ PĘTLI TRAMWAJOWEJ PRZY UL. PTASIEJ

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Wykonawca: Konsorcjum –ZUE S.A. – Partner

Termin realizacji: 08.08.2006 - 30.11.2007

Wartość kontraktu: 63 285 141,34 PLN

Galeria:

Cel projektu:

Celem przedsięwzięcia była budowa nowej, najdłuższej w Polsce trasy tramwajowej umiejscowionej na tak znacznym pochyleniu terenu wynoszącym do 5 %.

 

Realizacja: Agencja WMC