Realizacje

KRAKOWSKI TRANSPORT MIEJSKI – INFRASTRUKTURA SZYBKIEGO TRAMWAJU (PRZEBUDOWA RONDA MOGILSKIEGO, PRZEBUDOWA AL. POWSTANIA WARSZAWSKIEGO, PRZEBUDOWA PĘTLI TRAMWAJOWEJ PRZY UL. KAMIENNEJ, BUDOWA ODCINKA NAZIEMNEGO SZYBKIEGO TRAMWAJU OD POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ DO PĘTLI PRZY UL. KAMIENNEJ, PRZEBUDOWA RONDA GRZEGÓRZECKIEGO)

Inwestor: Budimex S.A.

Wykonawca: ZUE S.A.

Termin realizacji: 01.09.2006 - 30.06.2008

Wartość kontraktu: 66 602 587,82 PLN

Galeria:

Cel kontraktu:

Celem przedsięwzięcia była modernizacja i budowa infrastruktury tramwajowej spełniającej wymogi szybkiego tramwaju (wraz z modernizacją jednego z największych punktów przesiadkowych Krakowa).

 

Realizacja: Agencja WMC