Realizacje

BUDOWA Z PROJEKTOWANIEM LINII SZYBKIEGO TRAMWAJU W ISTNIEJĄCYM OBIEKCIE TUNELOWYM POMIĘDZY RONDEM MOGILSKIM A UL. PAWIĄ W KRAKOWIE

Inwestor: Agencja Rozwoju Miasta SA, reprezentująca Miasto Kraków

Wykonawca: Konsorcjum – ZUE S.A. – Lider

Termin realizacji: 17.07.2007 - 12.11.2008

Wartość kontraktu: 164 648 591,01 PLN

Galeria:

Cel kontraktu:

Celem przedsięwzięcia była budowa pierwszej w Polsce linii tramwajowej w obiekcie tunelowym.

Inwestycja otrzymała Nagrodę I Stopnia w Konkursie Budowa Roku 2008

 

Realizacja: Agencja WMC