Realizacje

PRZEBUDOWA ULICY MARSZAŁKA FOCHA W BYDGOSZCZY NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. GDAŃSKĄ DO MOSTÓW NA RZECE BRDZIE

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Wykonawca: Konsorcjum – ZUE S.A. – Lider

Termin realizacji: 16.09.2008 - 30.04.2009

Wartość kontraktu: 17 852 608,36 PLN

Galeria:

Realizacja: Agencja WMC