Realizacje

PRZEBUDOWA UL. FRANCISZKAŃSKIEJ I DOMINIKAŃSKIEJ W KRAKOWIE WRAZ Z TOROWISKIEM

Inwestor: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Wykonawca: Konsorcjum – ZUE S.A. – Lider

Termin realizacji: 07.07.2010 - 30.11.2010

Wartość kontraktu: 21 161 458,00 PLN

Galeria:

Cel kontraktu:

Celem przedsięwzięcia była przebudowa jednej z najważniejszych tras tramwajowych znajdujących się w zabytkowym centrum Krakowa w najbliższym sąsiedztwie Rynku Głównego.

Charakterystyka kontraktu:

Roboty torowe:

  • montaż torowiska tramwajowego wspólnego z jezdnią – 3 420 mb.
  • montaż rozjazdów tramwajowych pojedynczych dwutorowych (2+6) – 3 kpl.
  • montaż systemu sterowania i ogrzewania zwrotnic

Roboty drogowe:

  • wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego (3 116,76 m2) oraz z kostki (1 021,96 m2)
  • wykonanie peronów przystankowych
  • wykonanie odwodnienia
  • montaż systemu informacji pasażerskiej
  • elementy małej architektury

Sieć trakcyjna:

  • montaż sieci trakcyjnej
 

Realizacja: Agencja WMC