Realizacje

BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ KST N-S ETAP IIA: RONDO GRZEGÓRZECKIE – MOST KOTLARSKI – UL. KLIMECKIEGO – UL. LIPSKA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PASA DROGOWEGO I BUDOWĄ UL. KUKLIŃSKIEGO ORAZ BUDOWA ESTAKADY W CIĄGU UL. NOWOHUCKIEJ – POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W KRAKOWIE

Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie

Wykonawca: Konsorcjum – ZUE S.A. – Lider

Termin realizacji: 21.01.2010 - 30.06.2011

Wartość kontraktu: 165 939 991,47 PLN

Galeria:

Cel kontraktu:

 Celem przedsięwzięcia była budowa nowego odcinka linii tramwajowej od Ronda Grzegórzeckiego do pętli Nowy Płaszów w ramach Krakowskiego Szybkiego Tramwaju, wraz budową estakady i układu drogowego.

 

Realizacja: Agencja WMC