Nagrody i osiągnięcia


 

 2021

 

Dyplom za II miejsce w Konkursie Buduj Bezpiecznie

za: przebudowa drogi wraz z torowiskiem w ulicach Chrobrego i Mieszka I w Gorzowie Wlk

przyznany przez: Główny Inspektor Pracy

data przyznania: listopad 2021 r.

 

Nagroda Dekady

w kategorii: Inwestycje

przyznany przez: Redakcja portalu LoveKrakow.pl

data przyznania: październik 2021 r.

 

Grand Prix Lider Rozwoju Regionalnego 2020/2021

w kategorii: Inwestycje

przyznany przez: Radę Programową
VIII Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości


data przyznania: październik 2021 r.

2020

Medal Europejski XXXI edycji 

Medal Europejski XXXI edycji

za: projektowanie, budowę i modernizację infrastruktury tramwajowej i kolejowej

przyznany przez: Business Centre Club

data przyznania: lipiec 2020 r.

2019

 Złoty Sponsor Willi Decjusza 2019

Tytuł

Złoty Sponsor Willi Decjusza 2019

 

za:szczególną wrażliwość na humanistyczne idee i promocje dialogu kultur oraz podziękowanie za współpracę.

Programy: Polska Nagroda im. Sergio Vieira de Mello, VACuM - Wyszehradzka Akademie Zarządzania Kulturą oraz Niedziela u Decjusza. 

przyznany przez: Stowarzyszenie Willa Decjusza

data przyznania: grudzień 2018 r.

 Perła Polskiej Gospodarki 2019

Certyfikat

Perła Polskiej Gospodarki

w kategorii Perły Duże

za: konsekwentna realizację polityki strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce

przyznany przez: Redakcję Magazynu Polish Market oraz Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

data przyznania: grudzień 2019 r.

 Diamenty Infrastruktury i Budownictwa 2018

Nagroda

Diament Infrastruktury i Budownictwa 2018

Laureat w kategorii Realizacja Roku infrastruktura kolejowa

 

za: modernizację linii obwodowej w Warszawie,

przyznany przez kapitułę: Politechnika Warszawska, Instytut Dróg i Mostów, Instytut Kolejnictwa, Polska Izba Inżynierów Budownictwa oraz Siemens.

data przyznania: 20 luty 2019 r.

 

2018

 Złoty Sponsor Willi Decjusza 2018

Tytuł

Złoty Sponsor Willi Decjusza 2018

 

za:szczególną wrażliwość na humanistyczne idee i promocje dialogu kultur oraz podziękowanie za współpracę.

Programy: Polska Nagroda im. Sergio Vieira de Mello, VACuM - Wyszehradzka Akademie Zarządzania Kulturą oraz Niedziela u Decjusza. 

przyznany przez: Stowarzyszenie Willa Decjusza

data przyznania: grudzień 2018 r.

 Certyfikat Perła Polskiej Gospodarki 2018

Certyfikat

Perła Polskiej Gospodarki

w kategorii Perły Duże

za: konsekwentna realizację polityki strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce

przyznany przez: Redakcję Magazynu Polish Market oraz Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

data przyznania: grudzień 2018 r.

 Rekomendacja BCC

Rekomendacja BCC 2018

za: przestrzeganie zasad etyki kupieckiej i akceptowanie zasad kodeksu honorowego

przyznany przez: Business Centre Club

data przyznania: 17 sierpnia 2018 r.

ważna do: 16 sierpnia 2019 r.

 Pierwszy Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu

PIERWSZY DIAMENT

do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu

za: kierowanie się w swojej działalności nie tylko zyskiem, ale i etyką prowadzenia biznesu oraz troską o sprawy państwowe

przyznany przez: Business Centre Club

data przyznania: 27 stycznia 2018 r.

 Złoty Sponsor Willi Decjusza 2017

Tytuł

Złoty Sponsor Willi Decjusza 2017

 

za:szczególną wrażliwość na humanistyczne idee i promocje dialogu kultur oraz podziękowanie za współpracę.

Programy: Polska Nagroda im. Sergio Vieira de Mello, VACuM - Wyszehradzka Akademie Zarządzania Kulturą oraz Niedziela u Decjusza. 

przyznany przez: Stowarzyszenie Willa Decjusza

data przyznania: 03 stycznia 2018 r.

2017

 Certyfikat Perła Polskiej Gospodarki 2017

Certyfikat

Perła Polskiej Gospodarki

w kategorii Perły Duże

za: konsekwentna realizację polityki strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce

przyznany przez: Redakcję Magazynu Polish Market oraz Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

data przyznania: listopad 2017 r.

2017 Orzeł Tygodnika Wprost

Dyplom

Orzeł Tygodnika Wprost 2017

za: bardzo wysoką wycenę rynkową Firmy w 2016

przyznany przez: Tygodnik Wprost

data przyznania: 14 listopad 2017 r.

 

Tytuł

Brylant Polskiej Gospodarki 2016

za: bardzo wysoką wycenę rynkową Firmy w 2016

przyznany przez: Instytutu Europejskiego Biznesu

data przyznania: październik 2017 r.

 

Złoty Płatnik 2016

za: zachowanie najwyższych standardów płatniczych w 2106 roku

przyznany przez: Euler Hermes Collections Sp. z o.o.

data przyznania: październik 2017 r.

 Rekomendacja BCC

Rekomendacja BCC 2017

za: przestrzeganie zasad etyki kupieckiej i akceptowanie zasad kodeksu honorowego

przyznany przez: Business Centre Club

data przyznania: 17 sierpnia 2017 r.

ważna do: 16 sierpnia 2018 r.

 Złoty Sponsor Viilli Decjusza 2016

Tytuł

Złoty Sponsor Willi Decjusza 2016

 

za:szczególną wrażliwość na humanistyczne idee i promocje dialogu kultur oraz podziękowanie za współpracę.

Programy: Polska Nagroda im. Sergio Vieira de Mello, VACuM - Wyszehradzka Akademie Zarządzania Kulturą oraz Niedziela u Decjusza. 

przyznany przez: Stowarzyszenie Willa Decjusza

data przyznania: 12 stycznia 2017 r.

 

2016

 Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2016

Dyplom

za udział

w Wojewódzkim Konkursie

"Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2016"

przyznany przez: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie pod honorowym patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Jacka Krupy - Marszałka Województwa Małopolskiego

data przyznania: 30 listopada 2016 r.

Złoty Krakowski Dukat

Nagroda

Złoty Krakowski Dukat

dla: Prezesa ZUE S.A. Wiesława Nowaka

za: 25 lat zarządzania firmą i ugruntowanie jej pozycji na rynku specjalistycznych usług w zakresie budowy i modernizacji systemów zasilania infrastruktury tramwajowej oraz budowy i modernizacji tramwajowej i kolejowej sieci trakcyjnej.

przyznany przez: Izbę Przemysłowo-Handlową

data przyznania: listopad 2016 r.

 
 Perła Polskiej Gospodarki 2016

Certyfikat

Perła Polskiej Gospodarki

w kategorii Perły Duże

za: konsekwentna realizację polityki strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce

przyznany przez: Redakcję Magazynu Polish Market oraz Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

data przyznania: październik 2016 r.

Rekomendacja 2016 BCC

Rekomendacja BCC 2016

za: przestrzeganie zasad etyki kupieckiej i akceptowanie zasad kodeksu honorowego

przyznany przez: Business Centre Club

data przyznania: 17 sierpnia 2016 r.

ważna do: 16 sierpnia 2017 r.

 Wyróżnienie Modernizacja Roku 2015

Wróżnienie

Modernizacja Roku 2015

za: Modernizacja Zajezdnii Tramwajowej Pogodno,

przyznany przez: Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego Targi Pomorskie

patronat merytoryczny: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

data przyznania: 24 sierpień 2016 r.

 Medal Europejski XXVII edycji PL

Medal Europejski XXVII edycji

za: projektowanie, budowę i modernizację infrastruktury tramwajowej i kolejowej

przyznany przez: Business Centre Club

data przyznania: 8 czerwca 2016 r.

 Tytuł Budowa Roku 2015 (Zawiercie)

Tytuł Budowa Roku 2015

(Nagroda I Stopnia w konkursie Budowa Roku 2015)

za: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu »Polepszenie Jakości Usług Przewozowych Poprzez Poprawę Stanu Technicznego Linii Kolejowych Nr 1, 133, 160, 186 Na Odcinku Zawiercie - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Jaworzno Szczakowa«.

przyznany przez: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, PZiTB, Gł. Urząd Nadzoru Budowlanego 

data przyznania: maj 2016 r.

 Tytuł Budowa Roku 2015 (Poznań)  

Tytuł Budowa Roku 2015

(Nagroda I Stopnia w konkursie Budowa Roku 2015)

za: Budowę Zajezdni Tramwajowej Franowo w Poznaniu”

przyznany przez: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, PZiTB, Gł. Urząd Nadzoru Budowlanego 

data przyznania: maj 2016 r.

 Modernizacja Roku 2015

Dyplom za udział w I etapie Konkursu

Modernizacja Roku 2015

za: obiekt Modernizacja Zajezdnii Pogodno w Szczecinie

przyznany przez: Kapitułę Konkursu pod patronatem: Ministerstwa Edukacji Narodowej Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej,
Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych,
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

data przyznania: marzec 2016 r.

Certyfikat Lider Polskiego Biznesu 2015

Złota Statuetka Lidera Polskiego Biznesu

za: kierowanie się w swojej działalności nie tylko zyskiem, ale i etyką prowadzenia biznesu oraz troską o sprawy państwowe

przyznany przez: Business Centre Club

data przyznania: 23 stycznia 2016 r.

2015

 Srebrny Sponsor Villi Decjusza 2015

Tytuł

Srebrny Sponsor Willi Decjusza 2015

 

za:szczególną wrażliwość na humanistyczne idee i promocje dialogu kultur oraz podziękowanie za współpracę w roku 2015.

Programy: Polska Nagroda im. Sergio Vieira de Mello, VACuM - Wyszehradzka Akademia Zarządzania Kulturą oraz Niedziela u Decjusza. 

przyznany przez: Stowarzyszenie Willa Decjusza

data przyznania:10 grudnia 2015 r.

 Certyfikat Perły Polskiej Gospodarki

Certyfikat

Perła Polskiej Gospodarki

w kategorii Perły Duże

za: konsekwentna realizację polityki strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce

przyznany przez: Redakcję Magazynu Polish Market oraz Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

data przyznania: listopad 2015 r.

 
Medal Europejski XXVI edycji

Medal Europejski XXVI edycji

za: projektowanie, budowę i modernizację infrastruktury tramwajowej i kolejowej

przyznany przez: Business Centre Club

data przyznania: 10 czerwca 2015 r.

Złoty Płatnik 2014

za: zachowanie najwyższych standardów płatniczych w 2104 roku

przyznany przez: Euler Hermes Collections Sp. z o.o.

data przyznania: 2015 r.

 Srebrny Sponsor Willi Decjusza 2014

Tytuł

Srebrny Sponsor Willi Decjusza 2014

 

za:szczególną wrażliwość na humanistyczne idee i promocje dialogu kultur oraz podziękowanie za współpracę w roku 2014

Programy: Polska Nagroda im. Sergio Vieira de Mello oraz Wyszehradzka Akademia Zarządzania Kulturą.

przyznany przez: Stowarzyszenie Willa Decjusza

data przyznania:15 stycznia 2015 r.

2014

Nagroda Portalu Rynek Infrastruktury

Nagroda Portalu rynekinfrastruktury.pl

 

za: udaną rywalizację polskiej spółki z największymi światowymi koncernami i osiągnięcie statusu lidera budownictwa infrastruktury miejskiej z 50% udziałem rynkowym.

przyznany przez: Portal rynekinfrastruktury.pl

data przyznania:5 listopada 2014 r.

Rekomendacja BCC 2014

za: przestrzeganie zasad etyki kupieckiej i akceptowanie zasad kodeksu honorowego

przyznany przez: Business Centre Club

data przyznania: 17 sierpnia 2014 r.

ważna do: 16 sierpnia 2015 r.

Nagroda Małopolski Dąb 2014

w kategorii Duże Przedsiębiorstwa

za: przyznawany za wybitne osiągnięcia na rzecz rozwoju gospodarczego Małopolski, promocję innowacyjności i wysokie standardy w biznesie

przyznany przez: Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan

data przyznania: 28 listopada 2014 r.

Rekomendacja PZiTB 2014

za: projektowanie i generalne wykonawstwo robót

- z zakresu specjalistycznego budownictwa inżynieryjno-torowego,energoelektrycznego: linie i stacje kolejowe, infrastruktura miejska, sieci trakcyjne

- lądowo-inżynieryjnych związanych z infrastrukturą techniczną

- sprawowania nadzorów w wyżej wymienionych zakresach.

przyznana przez: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

data przyznania: 25 czerwca 2014 r.

ważny do: 24 czerwca 2015 r.

 Budowa-Roku-2013-Katowice

Nagroda II Stopnia w konkursie Budowa Roku 2013

za: Przebudowa infrastruktury stacji Katowice w obrębie peronu 2, 3, 4 w ramach programu inwestycyjnego „Modernizacja układu torowego na liniach nr 1, 137, 139 i infrastruktury służącej do obsługi podróżnych w obrębie stacji Katowice Osobowa”

przyznana przez: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, PZiTB, Gł. Urząd Nadzoru Budowlanego 

data przyznania: czerwiec 2014 r.

2013

 Tytuł  Srebrny Sponsor Willi Decjusza 2013

Tytuł

Srebrny Sponsor Willi Decjusza 2013

 

za:szczególną wrażliwość na humanistyczne idee i promocje dialogu kultur oraz podziękowanie za współpracę w roku 2013.

program: Polska Nagroda im. Sergio Vieira de Mello

przyznany przez: Stowarzyszenie Willa Decjusza

data przyznania:10 grudnia 2013 r.

 

Nagroda III Stopnia w konkursie Budowa Roku 2012

za: Za: Wykonanie robót budowlanych objętych zadaniem pn.: "Szybka Kolej Regionalna Tychy Dąbrowa Górnicza. Etap I Tychy Miasto-Katowice"w konkursie "Budowa Roku 2012"”

przyznana przez: Ministerstwo Infrastruktury, PZiTB, Gł. Urząd Nadzoru Budowlanego 

data przyznania: czerwiec 2013 r.

 Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2011

 Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2011

 
 

Nagroda II Stopnia w konkursie Budowa Roku 2010

za: "modernizację linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce Terespol, etap I od stacji Biała Podlaska do stacji Terespol - granica państwa"

przyznany przez: Ministerstwo Infrastruktury, PZiTB, Gł. Urząd Nadzoru Budowlanego 

data przyznania: czerwiec 2011 r.

 Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2010

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2010

 Wyróżnienie w rankingu Diamenty Forbesa 2010

Wyróżnienie w rankingu Diamenty Forbesa 2010

 

Figurka Byka symbol hossy na giełdzie

Debiut na GPW 2010

Dyplom DI BRE Banku S.A. Pierwsza Oferta Publiczna

Dyplom DI BRE Banku S.A. Pierwsza Oferta Publiczna

Godło Spółki notowanej na GPW

Godło Spółki notowanej na GPW

 Dyplom Diamentów -Forbesa 2009

 Dyplom Diamentów Forbesa 2009

 Dyplom w konkursie Lokomotywa Rynku Kolejowego 2009

Dyplom w konkursie Lokomotywa Rynku Kolejowego 2009

 

Nagroda III Stopnia w konkursie Budowa Roku 2009

za: "Modernizację linii kolejowej nr 71 Rzeszów - Warszawa. Etap II: przebudowa układu torowego w stacji Kolbuszowa"

przyznana przez: Ministerstwo Infrastruktury, PZiTB, Gł. Urząd Nadzoru Budowlanego 

data przyznania: czerwiec 2010 r.

Nagroda III Stopnia w Konkursie Budowa Roku 2009

Nagroda III Stopnia w konkursie Budowa Roku 2009

za: Zaprojektowanie oraz wykonanie remontu i rozbudowy trasy tramwajowej W-Z w Warszawie wraz z wiaduktem im. F.Pancera”

przyznana przez: Ministerstwo Infrastruktury, PZiTB, Gł. Urząd Nadzoru Budowlanego 

data przyznania: czerwiec 2010 r.

Odznaka IGKM za wybitne zasługi dla komunikacji miejskiej

Odznaka IGKM za wybitne zasługi dla komunikacji miejskiej 2009

Rekomendacja PZITB

Rekomendacja PZITB 2009

Gazele Biznesu 2008

Gazele Biznesu 2008

 Tytuł Budowa Roku 2008

Tytuł Budowa Roku 2008

(Nagroda I Stopnia w konkursie Budowa Roku 2008)

za:  "Budowa z projektowaniem linii szybkiego tramwaju w istniejącym obiekcie tunelowym pomiędzy Rondem Mogilskim a ul. Pawią, wraz z wykończeniem tunelu"

przyznany przez: Ministerstwo Infrastruktury, PZiTB, Gł. Urząd Nadzoru Budowlanego 

data przyznania: maj 2009 r.

 

Dyplom Uznania za udział w Finale konkursu Budowa Roku 2008

za: "Modernizację linii kolejowej Spytkowice-Wadowice-Kalwaria"

przyznany przez: Ministerstwo Infrastruktury, PZiTB, Gł. Urząd Nadzoru Budowlanego 

data przyznania: maj 2009 r.

Tytuł Jakość Roku 2008

Tytuł Jakość Roku 2008

Tytuł Solidny Pracodawca 2008 w kategorii Ogólnopolskiej

Tytuł Solidny Pracodawca 2008 w kategorii Ogólnopolskiej

Tytuł Solidna Firma 2008

Tytuł Solidna Firma 2008

Medal Pamiątkowy

Medal Pamiątkowy 2008

 

Nagroda II Stopnia w konkursie Budowa Roku 2007

za: realizację Centrum Obsługi Granicznej w Medyce

przyznany przez: Ministerstwo Infrastruktury, PZiTB, Gł. Urząd Nadzoru Budowlanego 

data przyznania: czerwiec 2008 r.

 

Dyplom Uznania za udział w Finale konkursu Budowa Roku 2007

za: "Modernizację linii kolejowej E-30 Odcinek Węgliniec-Bielawa Dolna km 1+300 ÷ 13+406"

przyznany przez: Ministerstwo Infrastruktury, PZiTB, Gł. Urząd Nadzoru Budowlanego 

data przyznania: czerwiec 2008 r.

Gazele Biznesu 2007

Gazele Biznesu 2007

Jakość Roku Srebro

Jakość Roku Srebro

Tytuł Solidny Pracodawca 2007 Branży Energetycznej

Tytuł Solidny Pracodawca 2007 Branży Energetycznej

Tytuł Solidny Pracodawca Małopolski 2006

Tytuł Solidny Pracodawca Małopolski 2006

Dyplom Modernizacja Roku 2006

Dyplom Modernizacja Roku 2006

 

Dyplom Uznania za udział w Finale konkursu Budowa Roku 2004

za:  budowę szkoły środowiskowej w Bibicach gm. Zielonki, woj. Małopolskie

przyznana przez: Ministerstwo Infrastruktury, PZiTB, Gł. Urząd Nadzoru Budowlanego 

data przyznania: maj 2005 r.

Realizacja: Agencja WMC