Historia

ZUE S.A. zostało założone w czerwcu 1991 roku, jako Zakład Urządzeń Energoelektronicznych Radiotech przez obecnego Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego Wiesława Nowaka.

Firma w pierwszych latach swojego istnienia działała w branży elektronicznej i radiołączności na obszarze Krakowa. Rozszerzenie zakresu działalności o usługi z zakresu energoelektroniki, energetyki oraz robót trakcyjnych, jak również podjęcie działalności poza Krakowem, nastąpiło w 1994 roku. W roku 1996 ZUE Radiotech nawiązało współpracę z firmą SIEMENS AG z siedzibą w Wiedniu. Efektem współpracy było wprowadzenie na rynek polski nowych technologii (m.in. nowoczesnego sterownika zwrotnic tramwajowych WS90E). Pierwszym poważnym sukcesem ZUE Radiotech było zaprojektowanie i wybudowanie w 1997 roku, jako pierwsza firma w Polsce, odcinka sieci trakcyjnej wykonanej w całości w technologii zachodnioeuropejskiej.

Kolejne rozszerzenie zakresu oferowanych usług energetycznych miało miejsce w 1999 roku. ZUE Radiotech zbudowało wtedy pierwszą w Polsce podziemną podstację zasilającą dla tramwajów oraz uzyskało pięcioletni kontrakt na obsługę systemu zasilania trakcji tramwajowej w Krakowie (był to pierwszy przypadek w Polsce, gdy prywatna firma zapewniła zasilanie pojazdom komunikacji miejskiej). Kolejny etap w rozwoju firmy nastąpił w latach 2000-2001, kiedy to Wiesław Nowak nabył akcje spółki torowo – drogowej PREFTOR S.A., co otworzyło drogę do wykonywania prac torowych oraz realizację kompleksowych remontów ulic. ZUE Radiotech uczestniczyło m.in. w budowie I etapu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju oraz mostu Zwierzynieckiego.

Wraz z wkraczaniem w nowe obszary działalności, dążąc do ciągłego rozwoju przedsiębiorstwa, firma wdrożyła system Zarządzania Jakością ISO 9001. Lata 2002-2005 były jednymi z ważniejszych w historii firmy. W roku 2002 przeprowadzono proces reorganizacji działalności gospodarczej poprzez zakończenie przenoszenia składników majątku PREFTOR S.A. na ZUE Radiotech. W tym samym roku została zawiązana spółka „Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych grupa ZUE S.A.”, do której wniesiono w formie wkładu niepieniężnego składniki majątku ZUE Radiotech. Spółka poszerzyła działalność jako operator i konserwator ponad 55 tys. punktów świetlnych na terenie Krakowa i Skawiny. W konsekwencji świadczenia wysokiej jakości usług w latach 2002-2004 Spółka otrzymała szereg nagród, m.in. Medal Europejski dla usług w IV Edycji konkursu „Medal Europejski” (za projektowanie, budowę oraz remonty infrastruktury tramwajowej), tytuł laureata Małopolskiej Nagrody Jakości V edycji oraz wyróżnienie w X edycji Polskiej Nagrody Jakości w kategorii średnich organizacji usługowych, jak również rekomendację Business Centre Club.

W 2003 roku Spółka wdrożyła system Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 18001. Kolejne rozszerzenie obszaru działalności (o rynek warszawski) nastąpiło w 2004 roku, kiedy to spółka wygrała przetarg na budowę nowej linii tramwajowej na Bemowo wraz z nową pętlą tramwajową. W 2006 roku przedsiębiorstwo wkroczyło na rynek kolejowy, modernizując linię kolejową E-20 na odcinku Siedlce – Terespol (etap I, Lot A, Siedlce – Łuków) i poszerzając ofertę usług o modernizację, budowę i remont kolejowej sieci trakcyjnej. W 2007 roku spółka uzupełniła Zintegrowany System Zarządzania przedsiębiorstwem o certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001.

W latach 2007-2010 nastąpił skokowy rozwój przedsiębiorstwa. Spółka realizowała kolejne prestiżowe zadania, m.in. projekt i budowę linii szybkiego tramwaju w istniejącym obiekcie tunelowym pomiędzy Rondem Mogilskim a ul. Pawią, wraz z wykończeniem tunelu. W dowód uznania za wykonanie tego zadania Spółka zdobyła w 2009 roku prestiżowy tytuł Budowa Roku 2008 w kategorii „Obiekty Drogowo – Kolejowe”. Niewątpliwie również rok 2010 był dla Spółki szczególny pod wieloma względami. Wiąże się to z przejęciem od Skarbu Państwa w procesie prywatyzacyjnym 85% akcji Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych w Krakowie Spółka Akcyjna SA, zmianą nazwy Spółki na ZUE S.A. oraz przede wszystkim przeprowadzeniem pierwszej oferty publicznej akcji ZUE S.A. i debiutem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 1 października 2010 roku.

W 2013 roku nastąpiło połączenie ZUE S.A. oraz Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. Dzięki temu powstał jeden silny podmiot mogący samodzielnie oraz kompleksowo realizować zadania dotyczące budowy oraz modernizacji infrastruktury tramwajowej oraz kolejowej.

Rok 2014 kolejnym rokiem rozwoju przedsiębiorstwa. Spółka wypracowała rekordowe w swojej historii przychody ze sprzedaży w wysokości 638 mln PLN. W roku 2014 udało się również wyjść z ofertą poza granicę kraju. ZUE S.A. pozyskało wraz z partnerem słowackim kontrakt o wartości ponad 33 mln EUR, pn.: „Budowa IKD Koszyce, Plan Maratónu Mieru – plac stacyjny” w mieście Koszyce na Słowacji.

W 2015 roku Spółka rozpoczęła działalność w segmencie handlowym poprzez przejętą w kwietniu 2015 roku firmę Railway gft Polska Sp. z o.o., kontynuującą działalność prowadzoną  dotychczas przez ThyssenKrupp GfT Polska na rynku materiałów budowlanych związanych z branżą kolejową i miejską.

W jubileuszowym roku 2016 (25-lecie firmy) Spółka pierwszy raz od debiutu giełdowego w 2010 roku wypłaciła akcjonariuszom firmy dywidendę z zysku za rok 2015.

Realizacja: Agencja WMC