Aktualności

Wybierz kategorie aktualności:

 • Firma
 • Giełda
 • Tramwaj
 • Kolej
 • Energetyka
 • Projektowanie
 • Tramwaj
  24.08.2018

  Złożenie oferty w przetargu na utrzymanie infrastruktury tramwajowej w Krakowie

  W dniu 24 sierpnia 2018 r. została złożona  przez ZUE S.A. oferta na zadanie pn. „Utrzymanie, konserwacja i naprawy infrastruktury tramwajowej w Krakowie w latach 2018-2021” na kwotę 80,4 mln zł netto...

  Więcej
 • Tramwaj
  17.07.2018

  Umowa z Miastem Poznań rondo Żegrze

  W dniu 17 lipca 2018 r. pomiędzy ZUE S.A. a Miastem Poznań w imieniu i na rzecz, którego działa jako inwestor zastępczy spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp.  z o.o. (PIM) została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. „Przebudowa trasy tramwajowej na odcinku od os. Lecha do ronda Żegrze (odcinek II)”...

  Więcej
 • Tramwaj
  26.06.2018

  Umowa z Miastem Bydgoszcz - ul. Wojska Polskiego

  W dniu 26 czerwca 2018 r. została podpisana przez ZUE S.A. umowa z Miastem Bydgoszcz na inwestycję pn. „Przebudowa infrastruktury transportu szynowego w ciągu ul. Wojska Polskiego od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego, Szpitalna, Szarych Szeregów, Bełzy".

  Więcej
 • Firma
  17.06.2018

  IX Forum Przedsiębiorców Małopolski

  W dniu 13.06.2018 r. w EXPO Kraków odbyło się IX Forum Przedsiębiorców Małopolski z udziałem Wiesława Nowaka, prezesa ZUE S.A., Członka Rady Głównej BCC.

  Więcej
 • Firma
  08.06.2018

  Trzecia edycja Forum Kobiet w Infrastrukturze i Transporcie.

  6 czerwca w hotelu Marriot odbyła się trzecia edycja Forum Kobiet w Infrastrukturze i Transporcie. 

  Więcej
 • Firma
  05.06.2018

  Umowa z Miastem Bochnia na „Budowę tężni wraz z komorą solną w Bochni”

  W dniu 4 czerwca  2018 r. została podpisana przez ZUE S.A. umowa z Urzędem Miasta Bochnia na inwestycję pn. „Budowa tężni wraz z komorą solną w Bochni” realizowaną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 6 Dziedzictwo regionalne Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR....  

  Więcej

Realizacja: Agencja WMC