Umowa na przebudowę linii tramwajowej w Szczecinie

16 listopada 2021 r. została zawarta umowa pomiędzy ZUE, a Gminą Miasta Szczecin, Szczecińską Energetyką Cieplną Sp. z o. o. oraz Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,   dotycząca realizacji inwestycji  pn. „Przebudowa torowiska z trakcją w ul.: Nabrzeże Wieleckie, Nowa, Dworcowa, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańska, al. Powstańców Wlkp. z  rozbudową pętli Pomorzany w Szczecinie”.

Wartość netto: 213 mln zł.

Wartość brutto: 262 mln zł.

Termin realizacji zadania: 720 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

 

Raport bieżący

Komunikat prasowy

Realizacja: Agencja WMC