Umowa na przebudowę linii tramwajowej w Szczecinie

11 grudnia 2020 r. została podpisana przez ZUE umowa z Gminą Miasta Szczecin na inwestycję pn. „Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną od pl. Żołnierza do pętli Niebuszewo oraz w ciągu pl. Żołnierza Polskiego - ul. Matejki - ul. Piłsudskiego (do  pl.  Rodła)”.

 

Wartość netto: 141,8 mln zł

Wartość brutto : 174,4 mln zł

Termin realizacji zadania: 720 dni od dnia zawarcia umowy.

 

Raport bieżący

Komunikat prasowy

 

Realizacja: Agencja WMC