Umowy na utrzymanie infrastruktury tramwajowej w Krakowie

6 września 2019 r. ZUE S.A. zawarła dwie umowy z Zarządem Dróg Miasta Krakowa  (ZDMK), których przedmiotem jest:

1) Utrzymanie, konserwacja i naprawy torowisk tramwajowych w Krakowie w latach 2019-2022. (Umowa 1).

2) Utrzymanie, konserwacja i naprawy infrastruktury tramwajowej w zakresie elektroenergetyki trakcyjnej w Krakowie w latach 2019-2022. (Umowa 2).

Zawarte umowy stanowią dwie części składowe utrzymania infrastruktury tramwajowej w Krakowie.

Wartość netto Umowy 1: 56,0 mln zł (brutto: 68,9 mln zł).

Wartość netto Umowy 2: 40,8 mln zł (brutto: 50,2 mln zł).

Termin realizacji umów: 1.10.2019 – 30.09.2022 r.

 

Raport bieżący 34/2019

Komunikat prasowy

Realizacja: Agencja WMC