Umowa z Miastem Poznań rondo Żegrze

W dniu 17 lipca 2018 r. pomiędzy ZUE S.A. a Miastem Poznań w imieniu i na rzecz, którego działa jako inwestor zastępczy spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp.  z o.o. (PIM) została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. „Przebudowa trasy tramwajowej na odcinku od os. Lecha do ronda Żegrze (odcinek II)”.

 

Wartość netto umowy: 82,6 mln zł. 

Wartość brutto umowy: 101,5 mln zł. 

Termin realizacji zadań objętych umową to ok. 16 miesięcy od daty podpisania umowy.

Realizacja: Agencja WMC