Umowa z Miastem Bydgoszcz - ul. Wojska Polskiego

W dniu 26 czerwca 2018 r. została podpisana przez ZUE S.A. umowa z Miastem Bydgoszcz na inwestycję pn. „Przebudowa infrastruktury transportu szynowego w ciągu ul. Wojska Polskiego od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego, Szpitalna, Szarych Szeregów, Bełzy".

Wartość netto Umowy: 52,8 mln zł

Wartość brutto Umowy: 65,0 mln zł

Termin realizacji zadania: październik 2019 r.

Realizacja: Agencja WMC