Najlepsza oferta w postępowaniu przetargowym na przebudowę trasy tramwajowej w Bydgoszczy

14 maja 2018 r. ZUE S.A. powzięła informację o złożeniu przez Spółkę najkorzystniejszej oferty w kolejnym postępowaniu przetargowym na zadanie inwestycyjne w Bydgoszczy pn. „Przebudowa torowiska tramwajowego i budowa dróg rowerowych w ciągu ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy”. 

 

Zamawiający: Miasto Bydgoszcz - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

Wartość netto oferty: 95,7 mln zł.

Wartość brutto oferty: 117,7 mln zł.

Termin realizacji zadania: wrzesień 2020 r.

 

Raport bieżący nr 15/2018

Realizacja: Agencja WMC