Najlepsza oferta w postępowaniu przetargowym na przebudowę trasy tramwajowej w Bydgoszczy

9 maja 2018 r. ZUE S.A. powzięła informację o złożeniu przez Spółkę najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na zadanie w Bydgoszczy pn. „Przebudowa infrastruktury transportu szynowego w ciągu ul. Wojska Polskiego od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego, Szpitalna, Szarych Szeregów, Bełzy.”

 

Zamawiający: Miasto Bydgoszcz - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

Wartość netto oferty: 52,8 mln zł.

Wartość brutto oferty: 65,0 mln zł.

Termin realizacji zadania: połowa października 2019 r.

 

Raport bieżący nr 11/2018

Realizacja: Agencja WMC