Umowa z Miastem Katowice - Węzeł Zawodzie

ZUE S.A. informuje, iż w dniu 22 listopada  2017 r. została podpisana przez konsorcjum w składzie: ZUE S.A. (Lider), UNIBEP S.A., umowa z Miastem Katowice  na wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Zawodzie”.

 

Wartość netto umowy wynosi ok. 54,0 mln zł, przy czym oczekiwana wartość wynagrodzenia przypadająca na Spółkę to ok. 27,6 mln zł netto.

Wartość brutto umowy wynosi ok. 66,4 mln zł.

Termin realizacji ww. zadania to 22 miesiące.

Realizacja: Agencja WMC