Umowa z ZIKiT w Krakowie - Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 – Etap 2

6 kwietnia 2017 r. została podpisana przez konsorcjum w składzie: ZUE S.A. (Lider), Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ”IMB-Podbeskidzie” sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Energopol sp. z o.o. (Konsorcjum) umowa z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (ZIKiT) na wykonanie robót dla zadania pn. „Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 – Etap 2, wraz z infrastrukturą w Krakowie” (Umowa).        

Wartość netto Umowy: 145,5 mln zł, przy czym oczekiwana wartość wynagrodzenia przypadająca na Spółkę to ok. 49,5 mln zł netto.

Wartość brutto Umowy: 179,0 mln zł.

Termin realizacji zadania to 31 grudnia 2019 r.

Realizacja: Agencja WMC