Umowa z Miastem Elbląg na budowę torowiska i trakcji tramwajowej

27 stycznia 2017 r. ZUE S.A. podpisała z Gminą Miasto Elbląg umowę na zadanie  pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 504, etap II – budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Gen. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu”.

 

Wartość netto umowy: 8,3 mln zł.

Wartość brutto umowy: 10,3 mln zł.

Termin realizacji zadania został wyznaczony na 30 września 2017 r.

Realizacja: Agencja WMC