Wybór najkorzystniejszej oferty - Prace projektowe

W dniu 16 maja 2012 roku oferta złożona przez konsorcjum firm w którego skład wchodzą spółki z Grupy Kapitałowej ZUE, w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Wykonanie prac projektowych łącznie z uzyskaniem pozwoleń na budowę, opracowaniem materiałów przetargowych na roboty budowlane, przygotowaniem materiałów do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i uzyskaniem tych decyzji, w ramach projektu POIiŚ 7.1-8 „Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa – Poznań - pozostałe roboty, odcinek Sochaczew - Swarzędz- prace przygotowawcze”, została wybrana przez zamawiającego jako najkorzystniejsza.

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie
 
Wykonawca: Konsorcjum firm:
 
1) Biuro Inżynieryjnych Usług Projektowych Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
2) Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
3) E=R=G Polska Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu
 
Wartość brutto oferty złożonej przez Konsorcjum:  41 820 121,77PLN
 
Wartość netto oferty złożonej przez Konsorcjum: 34 000 099PLN
 
Termin realizacji przedmiotu oferty: 773 dni od daty podpisania umowy
 
Oferta jest na etapie uprawomocnienia.

Realizacja: Agencja WMC