Najlepsza oferta w postępowaniu przetargowym - Skarżysko Kamienna

29 października 2018 r. ZUE S.A. powzięła informację o złożeniu najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na zadanie inwestycyjne  pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna”.

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wartość netto oferty: 69,1 mln zł.

Wartość brutto oferty: 85,0 mln zł.

Termin realizacji zadania zgodnie ze złożoną ofertą: 30 miesięcy.

Realizacja: Agencja WMC