ZUE S.A. otrzymało atestat nadany przez Statybos Produkcijos Sertifikavimo Centras

Z dniem 31 sierpnia 2018, ZUE S.A. uzyskało atestat nadany przez Statybos Produkcijos Sertifikavimo Centras w zakresie wykonywania robót budowlanych - konstrukcji specjalnych – linii kolejowych.

SPSC jest niezależnym litewskim przedsiębiorstwem państwowym ustanowionym przez Ministerstwo Budownictwa i Rozwoju Miast (obecnie Ministerstwo Środowiska), które prowadzi działalność od 1996 roku.

Głównym celem SPSC jest świadczenie usług certyfikacji wyrobów budowlanych, ocena zgodności wyników, testowanie i ocena wewnętrznej kontroli produkcji na wniosek klientów.

Świadczenie tych usług SPSC przestrzega wymagań aktów prawnych i norm Republiki Litewskiej oraz europejskich aktów prawnych i norm. Polityka jakości przedsiębiorstwa opiera się na zasadach bezstronności, obiektywizmu, wydajności, ekspedycji i regularności.

Atestowanie firm budowlanych jest procedurą, w której eksperci atestacji wyznaczeni przez dyrektora SPSC oceniają, czy firma jest gotowa do wykonywania określonych prac na terenie Republiki Litewskiej. Dokumenty dotyczące działalności budowlanej firm z Unii Europejskiej i innych krajów są oceniane pod kątem ich zgodności z litewskimi ramami prawnymi.

Dzięki pozyskanemu atestatowi ZUE S.A. może być wykonawcą lub podwykonawcą robót w w/w zakresie.

Z grupy ZUE S.A. atestaty pozyskali również pracownicy ZUE S.A. i BPK Poznań Sp. z o.o.

Certyfikat_Teises_Pripazinimo_Dokumentas

Realizacja: Agencja WMC