Nawiązanie współpracy na rynku bułgarskim

W dniu 5 października 2017r., podczas Polsko - Bułgarskiego Forum Gospodarczego w Warszawie z udziałem Prezydenta Republiki Bułgarii Rumena Radeva i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, podpisany został List Intencyjny pomiędzy ZUE S.A. a firmą GIGASTROI Ltd. z siedzibą w Bułgarii. Strony wyraziły w nim wolę wspólnego uczestnictwa w przyszłych przetargach na prace związane z modernizacją infrastruktury kolejowej, ogłaszanych na terenie Bułgarii, a także zobowiązały się do wymiany informacji i wzajemnego wsparcia w działaniach na bułgarskim rynku kolejowym.

Realizacja: Agencja WMC