Złożenie najlepszej oferty w postępowaniu przetargowym - Czarnca - Włoszczowa Płn.

26 września 2017 r. ZUE S.A. powzięła informację o złożeniu przez Spółkę najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa linii kolejowej nr 582 Czarnca - Włoszczowa Płn.”. 

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wartość netto złożonej oferty: 40,2 mln zł.

Wartość brutto złożonej oferty: 49,4 mln zł.

Termin realizacji: 16 miesięcy.

Więcej informacji

Realizacja: Agencja WMC