Umowa z PKP PLK S.A. - Warszawa - Granica LCS Łowicz

21 sierpnia 2017 r. została podpisana przez ZUE S.A. umowa z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych w formule "Projektuj i Buduj", dla projektu POIiŚ 5.1-16 "Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa - Kutno, Etap I: prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Warszawa - Granica LCS Łowicz"...

Wartość netto umowy: 79,8 mln zł

Wartość brutto umowy: 98,2 mln zł

Termin realizacji: 33 miesiące.

Realizacja: Agencja WMC