Umowa z PKP PLK S.A. - Warszawa Okęcie - Radom

11 kwietnia 2017 r. została podpisana przez konsorcjum w składzie: Strabag sp. z.o.o. (Lider), Strabag Rail GmbH, Strabag Általános Építő Kft., Strabag Rail a.s., ZUE S.A.,Budimex S.A. (Konsorcjum), umowa z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) na zadanie pn. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz realizację robót LOT B w formule „Projektuj i Buduj” w ramach projektu POIiŚ 5.1-3 „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom (LOT A, B, F)” – Faza II (Umowa).

Wartość netto Umowy uwzględniająca tzw. kwotę warunkową: 216,7 mln zł, przy czym oczekiwana wartość wynagrodzenia przypadająca na Spółkę na dzień podpisania Umowy to ok. 71,9 mln zł netto uwzględniając kwotę warunkową.

Wartość brutto Umowy: 266,5 mln zł.

Termin realizacji zadania to 43 miesiące od daty rozpoczęcia prac.

Realizacja: Agencja WMC