Złożenie najlepszej oferty w postepowaniu przetargowym - Skarżysko Kamienna - Sandomierz

4 kwietnia 2017 r. ZUE S.A. powzięła informację o złożeniu przez Spółkę oferty z najniższą ceną w postępowaniu przetargowym na Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna - Sandomierz” przewidzianego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wartość netto złożonej  oferty: 378,8 mln zł.

Wartość brutto złożonej oferty: 465,9 mln zł.

Termin realizacji zadania zgodnie ze złożoną ofertą to 39 miesięcy.

Realizacja: Agencja WMC