Umowa z PKP PLK S.A. - LCS Kutno – odcinek Żychlin-Barłogi

5 kwietnia 2017 r. została podpisana przez konsorcjum w składzie: ZUE S.A. (Lider), Budimex S.A., Strabag sp. z.o.o., Strabag Rail GmbH,Strabag Rail a.s.,Strabag Általános Építő Kft. (Konsorcjum) umowa z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) na zadanie pn. Wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Kutno – odcinek Żychlin-Barłogi w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa-Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew-Swarzędz”, realizowanego w ramach unijnego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF) (Umowa). 

Wartość netto Umowy uwzględniająca tzw. kwotę warunkową: 560,0 mln zł, przy czym ostatecznie oczekiwana wartość wynagrodzenia przypadająca na Spółkę na dzień podpisania Umowy to ok. 233 mln zł netto.

Wartość brutto Umowy: 688,8 mln zł.

Termin realizacji zadania zgodnie ze złożoną ofertą to 42 miesiące od dnia rozpoczęcia prac.

Realizacja: Agencja WMC