Złożenie oferty z najniższą ceną w postępowaniu przetargowym - Kraków Płaszów – Podbory Skawińskie

23 lutego 2017 r. ZUE S.A. powzięła informację o złożeniu przez Spółkę oferty z najniższą ceną w postępowaniu przetargowym na Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku Kraków Płaszów – Podbory Skawińskie w ramach zadania pn.  „Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim”.

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wartość netto złożonej oferty: 155,9 mln zł.

Wartość brutto złożonej oferty: 191,8 mln zł.

Termin realizacji zadania zgodnie ze złożoną ofertą to 1065 dni od dnia podpisania umowy.

Realizacja: Agencja WMC